entete


Terug

Home NL

Home FR


 


Eéndaagse opleiding voor leidinggevenden, managers en teamleiders

Change management in het bedrijfsleven

Hoe de verandering te anticiperen en te beleven om de ontwikkeling van de onderneming te stimuleren en het bereiken van het gewenste succes!

Nuttige informatie : Formule 'In-house'
  'Op maat' in het bedrijf


Bevindingen

In een wereld die gedurig evolueert, moeten organisaties blijk geven van flexibiliteit en een snel groeiend aanpassingsvermogen hebben. Ondanks de alomtegenwoordigheid van verandering, hebben leiders, managers en project managers soms het gevoel machteloos te staan ten opzichte van de onrust dat verandering teweegbrengt in hun bedrijf. Dat het de privé of publieke sector betreft, al dan niet omvangrijk, elke organisatie die een verandering beleeft of zal beleven voelt zich sterk getroffen in zijn overtuigingen en benchmarks. Gezien deze situatie, zullen organisaties die in staat zijn om veranderingen, die hun omgeving vereisen, snel en effectief door te voeren een fundamenteel concurrentievoordeel ontwikkelen.

Doelstelling
Uit ervaring is gebleken dat praktisch gezond verstand ontoereikendheid is om met de 'weerstand tegen verandering' om te gaan. Daarom is het noodzakelijk om, vanaf het begin van de uitvoering, de onderliggende processen betreffende de veranderingen te beheersen zowel op het niveau van de individuen, de groepen en de organisaties.
De medewerkers mobiliseren, een scherpe analyse van de situatie doorvoeren, duidelijke en meetbare doelstellingen voor het project bepalen, de verschillende belangen groepen inspraak geven, de weerstand voor verandering beheren, overtuigen en coördineren, een beheer ontwikkelen gericht op de verandering, in functie van het profiel van de individuen en de specifieke karakteristieken van de organisatie die de veranderingen ondergaat, enz., zijn allemaal vaardigheden die een manager belast met de verandering moet bezitten.

Inhoud van de opleiding
 • De strategische route eigen aan het beleid van veranderingen: de 10 belangrijkste fases voor verandering.
 • Change management en management change: de strategie van de breuk in de praktijk.
 • Communiceren in crisissituaties: de handleiding.
 • Het overwinnen van weerstand tegen verandering, de criteria voor het succes komende van de praktijk.
 • Traditionele obstakels en fouten vermijden: de wetten van de ervaring.
 • De veranderingen in de nieuwe cultuur verankeren: de uit te voeren acties.
 • De werkprocessen opnieuw configureren: de zakelijke re-engineering.

Opmerking: De training is vooral pragmatisch bedoeld en wordt gevoed door een bijdrage van praktische ervaringen, analyses van case studies, rollenspellen, simulaties en inter-persoonlijke uitwisselingen!

Coaching op maat

De opleiding kan worden uitgebreid met een persoonlijke coaching om de deelnemer in staat te stellen de gegevens van zijn situatie te integreren. (Contactpersoon om de voorwaarden te kennen en de modaliteiten te bespreken van de interventie - Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13).

Doelgroep:
 • Bedrijfsleiders en kaderleden.
 • Project Managers (Change Management, ...).
 • Medewerkers van de personeelsafdeling.
 • Accountants en andere zakelijke adviseurs.
 • Interne en externe trainers. 

Docent : Gilbert Certijn
 • Internationaal Directeur Human Resources en Total Quality Management in een dienstverlenend bedrijf op Europees niveau (10 jaar).
 • Partner in een adviesbureau op het gebied van bedrijfsorganisatie (3 jaar).
 • ISO 9001 docent voor ICHEC Enterprise (7 jaar).
 • Docent Human Resource Management voor de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Brussel (4 jaar).
 • Managing Partner van een trainingsbedrijf gespecialiseerd in leiderschap, management, key account management, verkoop en service. (sinds 2005).

Formule 'In-house'

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: standaard inhoud zoals hiervoor vermeld
Aantal deelnemers: tot 3 deelnemers (bij meer dan 3 personen: ons contacteren)

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.
Uren schema: van 10h00 tot 17 h00
                          Deze urenregeling laat de deelnemers toe hun courante zaken  uit te voeren
                          De klant zorgt er echter voor dat de deelnemers niet worden gestoord tijdens de opleiding               

Prijs: 2 personen : 980 € (+21% BTW)
3e  persoon : + 220 €  (+21% BTW)
Meer dan 3 personen :ons contacteren
Deze prijs omvat de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd
Infrastructuur : een whiteboard  of een  flipchart dragen bij aan de kwaliteit van de opleiding.

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]

Opleiding 'op maat' in het bedrijf

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: de inhoud van de hierin beschreven opleiding kan worden aangepast  volgens uw behoeften en op maat van uw situatie en verwachtingen. In dat geval zal de docent contact met u opnemen voor een onderhoud waar u uw wensen voorlegt teneinde de inhoud  op punt te stellen
Aantal deelnemers: vanaf 2 deelnemers zonder het quotum van 10 deelnemers te overschrijden teneinde een goede interactiviteit te garanderen.

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.

Prijs: Groep tot 10 personen  : 1700 € (+21% BTW)
In deze prijs zijn inbegrepen de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]