entete


Terug

Home NL

Home FR

 


Opleidingsdag voor managers, kaderleden, project verantwoordelijken en bedrijfsleiders

Een winnend team !

Hoe een team tot resultaten brengen en de productiviteit ervan verhogen.

Nuttige informatie : Formule 'In-house'
  'Op maat' in het bedrijf


Vaststellingen
Of het nu gaat om een projectbeheer, een probleemoplossing, een beslissing of een arbitrage, dikwijls levert teamwerk veel betere resultaten op dan de “diktat” van de baas of de expert. Geslaagde projecten rusten in de meeste gevallen op een competente en solide team, met een sterke focus op het te bereiken doel. Om een optimaal resultaat van het team te verkrijgen, zal de leider samenhang, dynamisme, creativiteit en kritische instelling moeten opbrengen. Te dikwijls hebben managers in dat opzicht ernstige gebreken.

Doelstelling
De effectiviteit van een manager is direct evenredig met die van zijn team. Zijn capaciteit in het bereiken van doelstellingen, respecteren van deadlines, beheer van zijn tijd en energie, zijn beschikbaarheid en persoonlijke efficiëntie hangen af van de kwaliteit van het team dat hij leidt. De opleiding legt de nadruk op  de concrete en operationele aspecten van teamleiding, meer bepaald :
 • inzicht in de mechanismen die zich voordoen in het werken in teamverband.
 • individuen en groepen motiveren
 • zich organiseren om werk te verdelen en te coördineren
 • kritische situaties te beheren
 • de rol van de manager in de werkkring te optimaliseren
 • teamwerk te stimuleren en versterken

Programma
 • Groepsdynamiek: hoe collectieve effectiviteit begrijpen en interactiepatronen in de groep herkennen
 • Tools en methodes om teamwerk te verbeteren of versterken
 • Probleemoplossing in groep
 • Teamrollen in groep
 • Obstakels voor de effectiviteit van teams en hoe deze uit de weg ruimen
 • Ontwikkeling van de maturiteit van een team

Methodologie
 • Het accent ligt op het praktische gedeelte, waarbij interactief gewerkt wordt aan de hand van cases en rollenspelen. Deelnemers worden uitgenodigd hun ervaringen in te brengen en te delen.
 • De aanpak is gericht op het bijbrengen van inzicht en vaardigheden.
 • De theorie wordt als kapstok gehanteerd en wordt beperkt tot het essentiële.
 • Actie en reflectie worden afgewisseld.

Doelgroep
 • Managers, kaderleden, leidinggevenden, bedrijfsleiders
 • Project verantwoordelijken
 • HR verantwoordelijken, trainers en coaches
 • Elke persoon die in het kader van zijn functie teams dient aan te sturen of te begeleiden

Follow-up - individuele coaching
Een individuele coaching kan aansluitend bij deze opleiding georganiseerd worden om de inhoud van de opleiding verder te integreren in de context van de onderneming en de specifieke situatie van de deelnemer. Voor de voorwaarden en inschrijving, gelieve contact op te nemen met Marita Guilmot-Lennertz – forum@esap.be – tel. 02/771.43.13

Trainer: François Van Kan
 • Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen
 • Start zijn carrière bij de generale bank als universitair stagiair, nadien kantoordirecteur
 • Nadien Verkoopverantwoordelijke in een textielbedrijf, met ervaring in aanwerving, reorganisatie en animatie van de ganse verkoopafdeling.
 • Start als trainer/coach in 1987
 • Ervaring met zowel nationale als internationale bedrijven, multinationals en KMO’s,  alsook internationale projecten. Hij heeft een brede ervaring in diverse sectoren

Formule 'In-house'

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: standaard inhoud zoals hiervoor vermeld
Aantal deelnemers: tot 3 deelnemers (bij meer dan 3 personen: ons contacteren)

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.
Uren schema: van 10h00 tot 17 h00
                          Deze urenregeling laat de deelnemers toe hun courante zaken  uit te voeren
                          De klant zorgt er echter voor dat de deelnemers niet worden gestoord tijdens de opleiding               

Prijs: 2 personen : 980 € (+21% BTW)
3e  persoon : + 220 €  (+21% BTW)
Meer dan 3 personen :ons contacteren
Deze prijs omvat de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd.
Infrastructuur : een whiteboard  of een  flipchart dragen bij aan de kwaliteit van de opleiding.

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige presentatie downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]

Opleiding 'op maat' in het bedrijf

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: de inhoud van de hierin beschreven opleiding kan worden aangepast  volgens uw behoeften en op maat van uw situatie en verwachtingen. In dat geval zal de docent contact met u opnemen voor een onderhoud waar u uw wensen voorlegt teneinde de inhoud  op punt te stellen
Aantal deelnemers: vanaf 2 deelnemers zonder het quotum van 10 deelnemers te overschrijden teneinde een goede interactiviteit te garanderen.

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.

Prijs: Groep tot 10 personen  : 1700 € (+21% BTW)
In deze prijs zijn inbegrepen de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd.
Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige presentatie downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]