entete


Terug

Home NL

Home FR


 


Opleidingsdag voor managers, kaderleden, project verantwoordelijken en bedrijfsleiders

Verhoog uw leidinggevende capaciteit in uw bedrijf...

Welke vaardigheden moeten worden ontwikkeld om effectief teams te leiden om bedrijfs-doelstellingen te bereiken

Nuttige informatie : Formule 'In-house'
  'Op maat' in het bedrijf


Vastelling
Eén ideale stijl van leiding geven, toepasbaar op om het even welke organisatie of onderneming bestaat niet. Een functietitel van leidinggevende volstaat niet om als dusdanig erkend te worden door de medewerkers. Effectief leiding geven betekent daadwerkelijk invloed uitoefenen en de gewenste impact realiseren op medewerkers, door de eigen stijl aan te passen aan de medewerker of team en de factoren eigen aan de situatie waarin leidinggeven zich afspeelt.

Doelstelling
 • Elke deelnemer kritisch en objectief laten reflecteren over de manier waarop hij/zij de medewerkers aanstuurt.
 • Inzicht bieden in welk gedrag nodig is om zijn/haar leidinggeven verder te optimaliseren, meer bepaald :
  • behendigheid in het aansturen van medewerkers;
  • bekwaamheid om van omgevingselementen gebruik te maken;
  • vaardigheid in natuurlijke communicatie en overtuigingskracht;
  • bekwaamheid om de inspanningen te canaliseren naar de objectieven toe;
  • geschiktheid om enthousiasme op te wekken binnen de ploeg.

Programma
 • Groepsdynamiek: collectieve effectiviteit inschatten, manieren om daarop te reageren.
 • De ploeg stimuleren: voorwaarden scheppen om de medewerkers te motiveren, gebaseerd op de wil om te slagen
 • Situationeel leidinggeven: rol en attitude van de leidinggevende, succesvoorwaarden organiseren in functie van de bestaande situatie
 • Beheersing van de “sprekende gebaren”: het non-verbale in de gedragingen van zijn gesprekspartners begrijpen om hun bereidheid in te schatten en zich daaraan aan te passen
 • Overtuigingskracht: aanhoord, beluisterd, begrepen en erkend worden !

Methodologie
 • De theorie wordt als kapstok gehanteerd en wordt beperkt tot het essentiële
 • Het accent ligt op het praktische gedeelte, waarbij interactief gewerkt wordt aan de hand van cases en rollenspelen.  Rollenspelen worden opgenomen en in groep besproken om het leereffect te verhogen, zonder druk te zetten op deelnemers.
 • De aanpak is gericht op het bijbrengen van inzicht en vaardigheden.
 • Actie en reflectie worden afgewisseld.
 • Deelnemers worden uitgenodigd hun ervaringen in te brengen en te delen en deze worden in groep besproken.

Doelgroep
 • Managers, kaderleden, leidinggevenden, bedrijfsleiders
 • Project verantwoordelijken
 • HR verantwoordelijken
 • Interne trainers en coaches
 • Elke persoon die in het kader van zijn functie medewerkers dient aan te sturen of te begeleiden

Follow-up - individuele coaching
Een individuele coaching kan aansluitend bij deze opleiding georganiseerd worden om de inhoud van de opleiding verder te integreren in de context van de onderneming en de specifieke situatie van de deelnemer. Voor de voorwaarden en inschrijving, gelieve contact op te nemen met Marita Guilmot-Lennertz – forum@esap.be – tel. 02/771.43.13

Trainer: François Van Kan
 • Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen
 • Start zijn carrière bij de generale bank als universitair stagiair, nadien kantoordirecteur
 • Nadien Verkoopverantwoordelijke in een textielbedrijf, met ervaring in aanwerving, reorganisatie en animatie van de ganse verkoopafdeling.
 • Start als trainer/coach in 1987
 • Ervaring met zowel nationale als internationale bedrijven, multinationals en KMO’s,  alsook internationale projecten. Hij heeft een brede ervaring in diverse sectoren.

Formule 'In-house'

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: standaard inhoud zoals hiervoor vermeld
Aantal deelnemers: tot 3 deelnemers (bij meer dan 3 personen: ons contacteren)

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.
Uren schema: van 10h00 tot 17 h00
                          Deze urenregeling laat de deelnemers toe hun courante zaken  uit te voeren
                          De klant zorgt er echter voor dat de deelnemers niet worden gestoord tijdens de opleiding               

Prijs: 2 personen : 980 € (+21% BTW)
3e  persoon : + 220 €  (+21% BTW)
Meer dan 3 personen :ons contacteren
Deze prijs omvat de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd.
Infrastructuur : een whiteboard  of een  flipchart dragen bij aan de kwaliteit van de opleiding.

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]

Opleiding 'op maat' in het bedrijf

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: de inhoud van de hierin beschreven opleiding kan worden aangepast  volgens uw behoeften en op maat van uw situatie en verwachtingen. In dat geval zal de docent contact met u opnemen voor een onderhoud waar u uw wensen voorlegt teneinde de inhoud  op punt te stellen
Aantal deelnemers: vanaf 2 deelnemers zonder het quotum van 10 deelnemers te overschrijden teneinde een goede interactiviteit te garanderen.

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.

Prijs: Groep tot 10 personen  : 1700 € (+21% BTW)
In deze prijs zijn inbegrepen de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd.
Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]