entete


Terug

Home NL

Home FR


 


Opleidingsdag voor managers, kaderleden, project verantwoordelijken en bedrijfsleiders

Uw personeel succesvol motiveren !

Hoe medewerkers naar individuele prestaties en groepsresultaat leiden.

Nuttige informatie : Formule 'In-house'
  'Op maat' in het bedrijf


Vaststelligen
In een context van onzekerheid en veranderingen, is het cruciaal permanent de “motivatie” van medewerkers te checken en acties te nemen om de motivatie hoog te houden, of gedemotiveerde medewerkers opnieuw te motiveren. De complexiteit van de mens maakt dat kant-en-klare oplossingen weinig succes hebben en soms zelfs omgekeerd werken. Medewerkers motiveren vereist een genuanceerde aanpak van het menselijk gedrag. Wat kan een bedrijfsleider of manager doen om het personeel blijvend te motiveren zodat de doelstellingen van de onderneming gerealiseerd worden? In acte te nemen factoren zijn : de leiderschapsstijl van de manager, de persoonlijkheid van de medewerker, de ploeg en het structureel en cultureel kader waarin hij werkt.

Doelstellingen
Als technische kunde de “hardware” is, dan is motivatie de “software” die de hardware doet draaien. Voor de manager is het dus van cruciaal belang te weten wat de persoonllijke ‘drijfveren’ zijn van hun medewerkers en hoe die integreren in hun management
 • Een analyse-instrument bieden dat inzicht geeft in drijfveren van mensen. Inzicht bieden in elementen die een impact hebben op de motivatie van medewerkers om hier in de praktijk doelbewust mee te kunnen omgaan.
 • Hulpmiddelen en methodieken aanreiken om medewerkers en teams te motiveren
 • Deelnemers ondersteunen in het voeren van motiverende gesprekken

Programma
 • Vat krijgen op het mysterieuze begrip motivatie
 • Factoren van ontevredenheid en van motivatie
 • Hoe deze snel kunnen inschatten?
 • Eigen drive en perceptie en consequenties voor het motiveren van medewerkers
 • Wat is er nodig om medewerkers het beste van zichzelf te laten geven?
 • Aansturen van moeilijke medewerkers
 • Help: de juiste plaats maar de verkeerde man/vrouw!
 • Welke stappen zetten om de neuzen in dezelfde richting te zetten in het bedrijf
 • Ondernemerschap aanwakkeren binnen het bedrijf

Methodologie
 • De theorie wordt als kapstok gehanteerd en wordt beperkt tot het essentiële
 • Het accent ligt op het praktische gedeelte, waarbij interactief gewerkt wordt aan de hand van cases en rollenspelen.  Rollenspelen (op vrijwillige basis) worden opgenomen en in groep besproken om het leereffect te verhogen.
 • De aanpak is gericht op het bijbrengen van inzicht en vaardigheden.
 • Actie en reflectie worden afgewisseld.
 • Deelnemers worden uitgenodigd hun ervaringen in te brengen en te delen.

Doelgroep
 • Managers, kaderleden, leidinggevenden, bedrijfsleiders
 • HR-verantwoordelijken
 • Trainers, coaches en change managers

Follow up – individuele coaching
Een individuele coaching kan aansluitend bij deze opleiding georganiseerd worden om de inhoud van de opleiding verder te integreren in de context van de onderneming en de specifieke situatie van de deelnemer. Voor de voorwaarden en inschrijving, gelieve contact op te nemen met Marita Guilmot-Lennertz – forum@esap.be – tel. 02/771.43.13

Trainer: François Van Kan
 • Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen
 • Start zijn carrière bij de generale bank als universitair stagiair, nadien kantoordirecteur
 • Nadien Verkoopverantwoordelijke in een textielbedrijf, met ervaring in aanwerving, reorganisatie en animatie van de ganse verkoopafdeling.
 • Start als trainer/coach in 1987
 • Ervaring met zowel nationale als internationale bedrijven, multinationals en KMO’s,  alsook internationale projecten. Hij heeft een brede ervaring in diverse sectoren.

Formule 'In-house'

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: standaard inhoud zoals hiervoor vermeld
Aantal deelnemers: tot 3 deelnemers (bij meer dan 3 personen: ons contacteren)

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.
Uren schema: van 10h00 tot 17 h00
                          Deze urenregeling laat de deelnemers toe hun courante zaken  uit te voeren
                          De klant zorgt er echter voor dat de deelnemers niet worden gestoord tijdens de opleiding               

Prijs: 2 personen : 980 € (+21% BTW)
3e  persoon : + 220 €  (+21% BTW)
Meer dan 3 personen :ons contacteren
Deze prijs omvat de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd.
Infrastructuur : een whiteboard  of een  flipchart dragen bij aan de kwaliteit van de opleiding.

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]

Opleiding 'op maat' in het bedrijf

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: de inhoud van de hierin beschreven opleiding kan worden aangepast  volgens uw behoeften en op maat van uw situatie en verwachtingen. In dat geval zal de docent contact met u opnemen voor een onderhoud waar u uw wensen voorlegt teneinde de inhoud  op punt te stellen
Aantal deelnemers: vanaf 2 deelnemers zonder het quotum van 10 deelnemers te overschrijden teneinde een goede interactiviteit te garanderen.

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.

Prijs: Groep tot 10 personen  : 1700 € (+21% BTW)
In deze prijs zijn inbegrepen de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd.
Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]