entete


Terug

Home NL

Home FR


 


Opleiding voor kaders en verkoopverantwoordelijken

Stel uw onderneming beter voor...

... om uw commerciële slagvaardigheid te versterken

Nuttige informatie : In-company opleiding
 


Overloop deze enkele vragen om in te zien of U het beter kunt:

 • Kent U de verschillende presentatietechnieken van uw onderneming?
 • Kent u hun invloed op uw commerciële gesprekspartners?
 • Kent U de 7 punten die U voor een geslaagde voorstelling in tien gulden minuten dient te behandelen?
 • Past U uw presentatie aan aan het soort publiek of land waartoe U zich richt?
 • Bepaalt U een of meerdere concrete doelstellingen die U op het einde van uw presentatie wenst te bereiken?
 • Stelt U een opvolgingsprocedure voor op het einde van uw presentatie?
 • Brengt U enkele verkoopsargumenten waarvan U de overtuigingskracht kent naar voor?
 • Hoe behandelt U de bezwaren die regelmatig worden aangereikt?
 • Hoe behandelt U de vragen die gedurende of op het einde van uw presentatie worden gesteld?
 • Hoe beëindigt U uw presentatie?
 • In welke mate kent U de appreciatie van uw toehoorders na uw presentatie?
 • Kent U de 6 manieren waarop uw toehoorders zich uitdrukken en die U toelaten te oordelen in welke mate U tot het afsluiten van het contract (de verkoop) kunt overgaan?
 • Vindt U het belangrijk de culturele en de commerciële gewoonten van een land te kennen vooraleer U er heengaat?
 • Vindt U het belangrijk de onderhandelingsgewoonten eigen aan een land te kennen vooraleer U er heengaat?

Op het einde van de dag hebt U een antwoord op al deze vragen en beschikt U over een eigen presentatieplan.

Doelstelling

 • Op een doeltreffende wijze de onderneming leren voorstellen in de meest verscheidene omstandigheden.
  • De onderneming en de producten voorstellen,
  • De marketing mix aanpassen,
  • De culturele aspecten verwerken ter gelegenheid van exportzendingen
 • De gesprekspartners leren waarderen aan de hand van een presentatie
  • De locale culturele gewoonten eerbiedigen,
  • Een eventuele commerciële onderhandeling voorbereiden
 • Leren overtuigen: de gepaste argumentatie uitkiezen en de bezwaren behandelen.
 • Leren afsluiten om gunstige resultaten te bereiken.

Inhoud

 • Enkele basisprincipes van de Marketing:
  • Doelstellingen bepalen,
  • Doeltreffend gebruik van de Marketing mix: de klanten uitkiezen en de ketting aan middelen bepalen om ze te bevredigen.
 • De voorstelling van de onderneming:
  • de 7 gegevens voor een geslaagde voorstelling in 10 gouden minuten
 • Hoe zijn gesprekspartner herkennen en de culturele en professionele gewoonten van het land eerbiedigen?
  • Waarneming
  • Identificatie
  • Motivatie
  • Behandeling
 • De verkooptechnieken
  • Voorbereiding
  • Contact
  • Kennen
  • Overtuigen
  • Afsluiten

Doelgroep
• De verantwoordelijken van commerciële en marketingdiensten,
• De export sales managers
• Al wie zijn onderneming regelmatig moet voorstellen.

Vervolg
De onderneming die bijkomende informatie wenst te ontvangen over een land waarmee zij commerciële betrekkingen wil beginnen of ontwikkelen, kan zich voor een afzonderlijke module van 2 uur inschrijven (om de voorwaarden te kennen, gelieve ons op 02/771.43.13. of per e-mail forum@esap.be te contacteren) . Volgende landen kunnen worden toegelicht: Arabische Emiraten, Australië, Azerbaidjan, Brazilië, Chili, China, Costa Rica, Cuba, Filippijnen, Groot-Brittannië, Hongarije, Indië, Indonesië, Italië, Japan, Kazakstan, Kirghizistan, Maleisië, Oekraïne, Oezbekistan, Panama, Peru, Polen, Portugal, Slowakije, Tsjechisch Republiek, Rusland, Turkije, Thailand, Vietnam…

Aantal deelnemers
• Het aantal deelnemers is minimum 2 en maximum 10;
• Een cursus wordt bij het begin van elke module overhandigd.

Animator: C. de Villenfagne
• Bedrijfsleider;
• Raadgever bij meerdere ondernemingen;
• Gespecialiseerd in de opstelling van commerciële en marketingplannen in industriële en dienstondernemingen;
• Raadgever bij de UWE voor de Internationale Marketingcel;
• Raadgever bij ondernemingen voor de bevordering van export.

In-company opleiding: nuttige informatie

Duur van de opleiding: een dag

Inhoud van de vorming: de hiervoor aangegeven inhoud van de vorming mag  "op maat" worden aangepast om  rekening te houden met uw specifieke behoeften. Een voorafgaand contact met de formateur kan georganiseerd worden om hem uw verwachtingen aan te geven.

Aantal deelnemers: vanaf 2 tot ideaal 10 personen maximum teneinde een optimale interactiviteit tussen de trainer en de deelnemers te waarborgen.

Prijs : Groep van 2 tot 5 personen  : 1700 € (+21% BTW)
         Groep van 6 tot 10 personen : 1900 € (+21% BTW)
         Bespaar 50% op uw investering via ‘KMO-portefeuille’ (Vlaanderen) 
         of ‘Een Opleiding Volgen’ (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Aanvullende keuze: verpersoonlijkte opvolging en/of coaching volgens de specificiteit van de onderneming.

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

Mogelijkheid van "op maat" in-company opleiding
(met ons contact opnemen)
(tel : 02/771.43.13)

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)