entete


Terug

Home NL

Home FR

 

Eén dag opleiding voor kaderleden en bedrijfsleiders

Financiën voor niet financiële kaderleden

Beheer de financiële begrippen die voor een operationele functie nodig zijn...

Nuttige informatie : Formule 'In-house'
  'Op maat' in het bedrijf


Vaststellingen
Veel operationele managers zijn, vroeg of laat, verplicht om verantwoordelijkheden te nemen waarbij financiële beslissingen opgenomen moeten worden, maar zonder relevante opleiding.
Echter, een manager kan niet in zijn functie succesvol worden zonder bepaalde aspecten te kunnen beheersen: boekhouding, budget en rentabiliteit aspecten van zijn afdeling.
Deze opleiding wordt gebaseerd op de fundamenten van financieel beheersing, die aan de meeste van de leidinggevende functies nodig zijn.

Inhoud
 1. Inleiding: de financiële cycli van het bedrijf: operationele cyclus en investeringscyclus.
 2. De basiselementen: balans, winst-en verliesrekening, kasstroom.
 3. De cash management
 4. Investeringen: waardering, financiering en controle.
  • Berekening van het investeringsrendement (ROI, ROE).
  • Optimale schuldquote, leverage effect.
  • Gebruik van activa ratio's (totale activa, activa rotatie, stock rotatie, receivables en payables).
 5. De operationele financiële cyclus:
  • Basis financiële ratio's:
  • owinstgevendheid (bruto winstmarge, nettowinstmarge, operationele winstmarge)
  • oliquiditeit (algemene liquiditeit ratio, liquiditeit op korte termijn,  debt cost)
  • osolvabiliteit
  • Kost Structuur: vaste, variabele, directe en indirecte kosten en ratio's.
  • Bedrijfskapitaal en behoefte aan bedrijfskapitaal, met relevante ratio's.
  • Productiviteit metingen.
 6. Conclusies - vragen en antwoorden.

Doelgroep

Operationele leiders en kaderleden die geen of weinig financiële achtergrond hebben,  en die een operationele functie aanpakken waar de volgende financiële aspecten van belang zijn: winst- en verliesrekening, kosten, productiviteit, winstgevendheid.

Follow-up - individuele coaching
Een individuele coaching kan aansluitend bij deze opleiding georganiseerd worden om de inhoud van de opleiding verder te integreren in de context van de onderneming en de specifieke situatie van de deelnemer. Voor de voorwaarden en inschrijving, gelieve contact op te nemen met Marita Guilmot-Lennertz – forum@esap.be – tel. 02/771.43.13

Opleider: Philippe Smans
 • Burgerlijke Ingenieur (UCL), MBA (Boston University) en post-graduaat in internationale financiën (Boston University).
 • Manager in verschillende multinationale maatschappijen (VS, CH en BE) gedurende 20 jaar.
 • Goedgekeurde opleider voor de Europese Commissie.
 • Professor aan het ICHEC Brussels Management School. Directeur van de Executive MBA van Ichec-Entreprises.
 • Co-author van een management boek over de kwaliteitsbeheersing, uitgegeven in verschillende landen in drie talen.

Formule 'In-house'

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: standaard inhoud zoals hiervoor vermeld
Aantal deelnemers: tot 3 deelnemers (bij meer dan 3 personen: ons contacteren)

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.
Uren schema: van 10h00 tot 17 h00
                          Deze urenregeling laat de deelnemers toe hun courante zaken  uit te voeren
                          De klant zorgt er echter voor dat de deelnemers niet worden gestoord tijdens de opleiding               

Prijs: 2 personen : 980 € (+21% BTW)
3e  persoon : + 220 €  (+21% BTW)
Meer dan 3 personen :ons contacteren
Deze prijs omvat de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd.

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige presentatie downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]

Opleiding 'op maat' in het bedrijf

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: de inhoud van de hierin beschreven opleiding kan worden aangepast  volgens uw behoeften en op maat van uw situatie en verwachtingen. In dat geval zal de docent contact met u opnemen voor een onderhoud waar u uw wensen voorlegt teneinde de inhoud  op punt te stellen
Aantal deelnemers: vanaf 2 deelnemers zonder het quotum van 10 deelnemers te overschrijden teneinde een goede interactiviteit te garanderen.

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.

Prijs: Groep tot 10 personen  : 1700 € (+21% BTW)
In deze prijs zijn inbegrepen de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd.
Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige presentatie downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]