entete


Terug

Home NL

Home FR

 

Eén dag opleidingsdag voor kaderleden en bedrijfsleiders

Het opbouwen van dashboards
die het succes van de strategie kunnen meten

Nuttige informatie : Formule 'In-house'
  'Op maat' in het bedrijf


Doelstellingen
Als beheers onderdeel, kan de uitvoering van een strategie alleen ten aanzien van metingen beoordeeld worden. Echter, deze maatregelen zijn soms niet beschikbaar, omdat leiders hebben in hun strategie elementen opgenomen die zij geloven onmogelijk of onnodige te meten. Maar het is soms ook moeilijk de strategische ontwikkeling te identificeren, omdat het management door te veel metingen, of door weinig relevante metingen, 'verdronken' wordt. Deze opleiding zal de goede praktijken in dashboards voor strategie implementatie toelichten, in het licht van de bestaande beste praktijken.

Inhoud
 1. Inleiding
 2. Het opbouwen en het structureren van geïntegreerde dashboards
  • Definitie van een indicator
  • De verschillende soorten dashboards
  • Een dashboard opbouwen
  • Integratie van dashboards in een samenhangend geheel
 3. Analyse van dashboards gegevens
  • Oorzaak-gevolg relatie tussen operationele en strategische aspecten
  • Het oorsprong-oorzaak begrip
  • De verschillende dynamieken tussen indicatoren
  • Cijfers kunnen interpreteren.
  • Noties van natuurlijke variabiliteit in gegevens.
  • Management van het metingssysteem: verantwoordelijkheden
 4. Het gebruik van dashboards voor de strategische evaluatie
  • Algemeen strategische evaluatieproces
  • Input en output van de evaluatie
  • Basisvragen over strategische aspecten
  • De selectie van prioritaire strategische acties.
  • Koppelen met SWOT analyses  en Balanced Scorecard

Doelpubliek

De opleiding wordt ontwikkeld voor managers die bij een strategische (her)ontplooiing betrokken zijn: top managers, operationele managers, beheercontrollers, kaderleden, directieleden.

Follow-up - individuele coaching
Een individuele coaching kan aansluitend bij deze opleiding georganiseerd worden om de inhoud van de opleiding verder te integreren in de context van de onderneming en de specifieke situatie van de deelnemer. Voor de voorwaarden en inschrijving, gelieve contact op te nemen met Marita Guilmot-Lennertz – forum@esap.be – tel. 02/771.43.13

Opleider: Philippe Smans
 • Burgerlijke Ingenieur (UCL), MBA (Boston University) en post-graduaat in internationale financiën (Boston University).
 • Manager in verschillende multinationale maatschappijen (VS, CH en BE) gedurende 20 jaar.
 • Goedgekeurde opleider voor de Europese Commissie.
 • Professor aan het ICHEC Brussels Management School. Directeur van de Executive MBA van Ichec-Entreprises.
 • Co-author van een management boek over de kwaliteitsbeheersing, uitgegeven in verschillende landen in drie talen.

Formule 'In-house'

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: standaard inhoud zoals hiervoor vermeld
Aantal deelnemers: tot 3 deelnemers (bij meer dan 3 personen: ons contacteren)

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.
Uren schema: van 10h00 tot 17 h00
                          Deze urenregeling laat de deelnemers toe hun courante zaken  uit te voeren
                          De klant zorgt er echter voor dat de deelnemers niet worden gestoord tijdens de opleiding               

Prijs: 2 personen : 980 € (+21% BTW)
3e  persoon : + 220 €  (+21% BTW)
Meer dan 3 personen :ons contacteren
Deze prijs omvat de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd
Infrastructuur : een whiteboard  of een  flipchart dragen bij aan de kwaliteit van de opleiding.

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige presentatie downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]

Opleiding 'op maat' in het bedrijf

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: de inhoud van de hierin beschreven opleiding kan worden aangepast  volgens uw behoeften en op maat van uw situatie en verwachtingen. In dat geval zal de docent contact met u opnemen voor een onderhoud waar u uw wensen voorlegt teneinde de inhoud  op punt te stellen
Aantal deelnemers: vanaf 2 deelnemers zonder het quotum van 10 deelnemers te overschrijden teneinde een goede interactiviteit te garanderen.

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.

Prijs: Groep tot 10 personen  : 1700 € (+21% BTW)
In deze prijs zijn inbegrepen de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige presentatie downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]