entete


Terug

Home NL

Home FR


 


Eéndaagse opleiding voor kaderleden en bedrijfsleiders

Creëer één enkel kwaliteitssysteem
ISO 9001, ISO 14001 en ISO 18001

Ontwikkeling van een gemeenschappelijke en consistente organisatorisch systeem voor de normen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 18001!

Nuttige informatie : Formule 'In-house'
  'Op maat' in het bedrijf


Doelstelling

Vaak gebeurt het dat, na een ISO 9001 certificering, vele bedrijven ervoor kiezen, voor organisatorische redenen of uit noodzaak, om een milieu en veiligheid aanpak van het type ISO 14001 en ISO 18001 door te voeren. Met als gevolg dat er twee parallelle systemen ontstaan bovenop het bestaande. Daardoor ontstaan er drievoudige taakverdelingen resulterend in tijdsverlies, gebrek en efficiëntie et samenhang. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat drie “Quality Managers”, onafhankelijk van elkaar, incoherente initiatieven nemen voor dezelfde omgeving.
Het doel van dit seminarie is om te onderzoeken hoe een gemeenschappelijk en consistent organisatorische systeem te ontwikkelen.

Inhoud
 • Breng alle ontwikkelingsprojecten samen zodat ze de organisatorische motor zijn voor een enkele verklaring: het ondernemingsproject
 • Ontwikkel een kader van de zakelijke organisatie: het in kaart brengen van alle processen
 • Het essentiële verschil tussen organisatorische processen en technische procedures
 • De gemeenschappelijke stam voor de drie ISO normen
 • Specifieke eisen voor 14001 en 18001:
 • Milieuanalyse
 • Milieubeleid
 • Doelstellingen en indicatoren van milieuprestaties
 • Milieu rapportage en publicatie
 • Risico analyse voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers
 • Beleid betreffende preventie en bescherming van arbeidsongevallen
 • Beheer en exploitatie van controlestructuren en arbeidsbescherming
 • Publicatie en analyse van de statistieken van de arbeidsongevallen
 • De rol van de manager verantwoordelijk voor het leiden van de drie systemen en specifieke taken voor de deelverantwoordelijken.
 • Een interne audit methode ontwikkelen dat de drie onderwerpen behelst. Speciale aandacht voor audits van case studies dat een controle mogelijk maakt van meer dan 10 personen tegelijkertijd.
 • Een systeem ontwikkelen voor klachten en non-conformiteiten die gemeenschappelijk zijn voor de drie systemen:
 • Methoden van gemeenschappelijke verslagen
 • Unieke link met de correctieve en preventieve maatregelen
 • Een management review organiseren over hetzelfde onderwerp vanuit verschillende invalshoeken:
 • Relevantie van het ondernemingsproject (met eventuele aanpassingen van het beleid betreffende kwaliteit, milieu en veiligheid)
 • Prioritaire doelstellingen bepalen voor de drie gebieden
 • Beheren van opleidingen en vaardigheden
 • De resultaten van de prestatie-indicatoren
 • Samenvatting van de resultaten van de interne audits
 • Samenvatting van de klachten en interne non-conformiteiten
 • Prestatie beoordeling van de corrigerende en preventieve maatregelen en nieuwe acties
 • Resultaten van enquêtes bij klanten (tevredenheid en imago)

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor managers en bedrijfsleiders die de organisatie van hun bedrijf willen optimaliseren en alle bestaande management tools samen te brengen in een samenhangend geheel.

Coaching op maat

De opleiding kan worden uitgebreid met een persoonlijke coaching om de deelnemer in staat te stellen de gegevens van zijn situatie te integreren. (Contactpersoon om de voorwaarden te kennen en de modaliteiten te bespreken van de interventie - Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13).

Docent : Gilbert Certijn
 • Internationaal Directeur Human Resources en Total Quality Management in een dienstverlenend bedrijf op Europees niveau (10 jaar).
 • Partner in een adviesbureau op het gebied van bedrijfsorganisatie (3 jaar).
 • ISO 9001 docent voor ICHEC Enterprise (7 jaar).
 • Docent Human Resource Management voor de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Brussel (4 jaar).
 • Managing Partner van een trainingsbedrijf gespecialiseerd in leiderschap, management, key account management, verkoop en service. (sinds 2005).

Formule 'In-house'

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: standaard inhoud zoals hiervoor vermeld
Aantal deelnemers: tot 3 deelnemers (bij meer dan 3 personen: ons contacteren)

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.
Uren schema: van 10h00 tot 17 h00
                          Deze urenregeling laat de deelnemers toe hun courante zaken  uit te voeren
                          De klant zorgt er echter voor dat de deelnemers niet worden gestoord tijdens de opleiding               

Prijs: 2 personen : 980 € (+21% BTW)
3e  persoon : + 220 €  (+21% BTW)
Meer dan 3 personen :ons contacteren
Deze prijs omvat de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd
Infrastructuur : een whiteboard  of een  flipchart dragen bij aan de kwaliteit van de opleiding.

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]

Opleiding 'op maat' in het bedrijf

Duur van de opleiding: een dag

Inhoud van de vorming: de inhoud van de hierin beschreven opleiding kan worden aangepast  volgens uw behoeften en op maat van uw situatie en verwachtingen. In dat geval zal de docent contact met u opnemen voor een onderhoud waar u uw wensen voorlegt teneinde de inhoud  op punt te stellen

Aantal deelnemers: vanaf 2 deelnemers zonder het quotum van 10 deelnemers te overschrijden teneinde een goede interactiviteit te garanderen.

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.

Prijs: Groep tot 10 personen  : 1700 € (+21% BTW)
In deze prijs zijn inbegrepen de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]