entete


Terug

Home NL

Home FR


 


Opleiding voor kaders en verkoopverantwoordelijken

Onderhandelingstechnieken om uw verkoopresultaten te verbeteren!

Geniet van een verpersoonlijkte verbetering van uw commerciële methode !

Nuttige informatie : Formule 'In-house'
  'Op maat' in het bedrijf


Vaststellingen en doelstellingen
Elk aanbod vereist informatie; elke verkoop vereist onderhandeling. Pas de onderhandelingstechnieken toe om uw verkoopresultaten te verbeteren! De verkopers dienen inderdaad oplossingen te vinden om:
 • Het verkoopcontact in de meest onvoorziene omstandigheden te leren voorbereiden: de gesprekspartner snel te leren kennen en te begrijpen hoe hij dient te worden aangesproken.
 • Te leren hoe de aankoop op aangename wijze zowel voor de aankoper als voor de verkoper te doen verlopen
 • Te leren overtuigen: de argumenten uitkiezen en de bezwaren beantwoorden.
 • Te leren afsluiten: een of meerdere verbintenissen onmiddellijk kunnen bekomen.

Toegevoegde waarden en resultaten van de voorgestelde methode:
 • De voorgestelde vorming verschilt van de meeste vormingen in marketing en in verkooptechnieken door haar hoge graad van interactieve tussenkomsten van de deelnemers.
 • Elke vorming begint met een vragenlijst, in meer dan 400 ondernemingen getest, om na te gaan of met de succesfactoren van de commerciële praktijken wordt rekening gehouden, en vervolgens, om de verbeteringspunten te bepalen die aan de verwachtingen van elke deelnemer beantwoorden. De inhoud van de vorming is gepersonnaliseerd: na de behandeling van de basisprincipes van marketing, worden de problemen en verwachtingen van elke deelnemer prioritair behandeld.

De toegevoegde waarden van de vorming zijn:
 • Een snelle audit van de kwaliteit van de commerciële praktijken op basis van de antwoorden op de vragenlijst.
 • Concrete verbeteringsvoorstellen in commerciële praktijken op korte en lange termijn.
 • Verbeteringsvoorstellen rechtstreeks gelinkt aan de problemen eigen aan de onderneming.
 • Verbeteringen op korte termijn van het bestaande klantenbestand.
 • Verbeteringen op korte termijn van de manier waarop nieuwe klanten worden overtuigd en aangeworven.
 • Bepaling van een realisatietermijn van de genomen beslissingen.

Inhoud
 • Enkele basisprincipes van de Marketing:
  • Doelstellingen bepalen,
  • Een doeltreffende Marketing mix ontwikkelen: zijn klanten kiezen en een ketting van middelen ontwikkelen om aan hun behoeften te beantwoorden
 • Hoe zijn gesprekspartner herkennen?
  • Hoe hem waarnemen?, Hoe hem identificeren?, Hoe hem motiveren?, Hoe hem behandelen?
 • De verkooptechnieken
  • Het onderhoud voorbereiden,
  • De gesprekspartner contacteren,
  • De behoeften kennen,
  • Overtuigen,
  • Afsluiten.
 • De onderhandeling
 • Voorstelling van de onderneming: de 7 basiselementen en de 10 gulden minuten.

Doelgroep
 • De verantwoordelijken van commerciële en marketingdiensten
 • De “commerciëlen”
 • Algemeen : alle personen die in een verbetering van de commerciële en verkoopmethodes zijn geïnteresseerd.

Animator : C. de Villenfagne
 • Bedrijfsleider;
 • Raadgever bij meerdere ondernemingen;
 • Gespecialiseerd in de opstelling van commerciële en marketingplannen in industriële en dienstondernemingen;
 • Raadgever bij de UWE voor de Internationale Marketingcel;
 • Raadgever bij ondernemingen voor de bevordering van export.

Formule 'In-house'

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: standaard inhoud zoals hiervoor vermeld
Aantal deelnemers: tot 3 deelnemers (bij meer dan 3 personen: ons contacteren)

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.
Uren schema: van 10h00 tot 17 h00
                          Deze urenregeling laat de deelnemers toe hun courante zaken  uit te voeren
                          De klant zorgt er echter voor dat de deelnemers niet worden gestoord tijdens de opleiding               

Prijs: 2 personen : 980 € (+21% BTW)
3e  persoon : + 220 €  (+21% BTW)
Meer dan 3 personen :ons contacteren
Deze prijs omvat de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd.
Infrastructuur : een whiteboard  of een  flipchart dragen bij aan de kwaliteit van de opleiding.

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]

Opleiding 'op maat' in het bedrijf

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: de inhoud van de hierin beschreven opleiding kan worden aangepast  volgens uw behoeften en op maat van uw situatie en verwachtingen. In dat geval zal de docent contact met u opnemen voor een onderhoud waar u uw wensen voorlegt teneinde de inhoud  op punt te stellen
Aantal deelnemers: vanaf 2 deelnemers zonder het quotum van 10 deelnemers te overschrijden teneinde een goede interactiviteit te garanderen.

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.

Prijs: Groep tot 10 personen  : 1700 € (+21% BTW)
In deze prijs zijn inbegrepen de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd.
Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]