entete


Terug

Home NL

Home FR


 


Opleiding voor kaderleden, projectleiders en bedrijfsvoerders

Basistechnieken van IT Project Management

Ontdek de belangrijkste stappen die je moet nemen
om je IT projecten te doen slagen!

Nuttige informatie : Formule 'In-house'
  'Op maat' in het bedrijf


Vaststellingen
Een IT project wordt veelal ‘verkocht’ als verbeteringsproject dat alle problemen zal oplossen. 
In werkelijkheid zijn IT-projecten complexe projecten met diepgaande veranderingen waarvan de impact al te vaak wordt onderschat. In de praktijk worden de tijd en / of budget vaak overschreden of wordt de software slechts gedeeltelijk gebruikt omdat het niet voldoende beantwoordt aan de behoeften van de gebruikers. Het gevolg is een hoop frustraties: dit zowel bij de gebruikers als bij het projectteam en ook bij de directie die het belang van de begroting en de duur onbegrijpelijk vindt voor een project dat niet of onvoldoende voldoet aan de verwachtingen.

Objectief
De opleiding heeft tot doel de deelnemers de basisprincipes van IT projectmanagement bij te brengen. De specifieke eigenschappen van een IT project komen aan boord. De deelnemers zullen een beter begrip verwerven van de verschillende uit te voeren activiteiten en alle uitdagingen en objectieven begrijpen om hun toekomstig IT project op een effectieve wijze te realiseren.
De nadruk ligt in de eerste plaats op een pragmatische aanpak op basis van case studies en feedback van ervaren projectmanagers die zich in het bijzonder richten op de volgende punten:
 • De specifieke kenmerken van een IT project kennen
 • De verschillende activiteiten met betrekking tot IT projectbeheer begrijpen
 • Het structureren van het proces en inzicht krijgen in de uitvoering van een IT project
 • Het identificeren en invoeren van “best practices” in IT projectbeheer

Programma
 1. IT projecten, ok, maar waarom?
  • Wat is een IT project?
  • Waarom zijn IT projecten nodig in het bedrijf?
 2. De beginselen
  • De bedrijfspositionering van het IT project
  • Methoden voor projectmanagement
  • De levenscycli
  • Verdeling van rollen en verantwoordelijkheden
  • Beheren/sturen van externe dienstverleners
  • Beheren/sturen van teams op afstand
  • Het verschil tussen operaties en projecten
 3. Het organiseren van een project
  • De structuren ter ondersteuning van het project
  • Samenstellen van de projectorganisatie
  • Casting van het projectteam
  • Beheer van leveranciers
  • Uitsplitsen & fasering van leveringsloten
  • Milestones definiëren en vastleggen
  • Budget - kostenstructuur en -opvolging
  • Keuze van de tools
 4. Best practices in IT projectmanagement
  • Hoe verbeteren?
  • Hoe anticiperen?
 5. Conclusie

NB: In de loop van de dag worden de deelnemers aangemoedigd om de geleerde concepten toe te passen op hun eigen project(en) teneinde de theorie rechtstreeks in praktijk te brengen voor hun individuele situatie.

Doelpubliek
 • Iedereen die wil evolueren naar functies van "Projectleider", "Project Manager", "Project verantwoordelijke”
 • Allen die betrokken zijn - of zullen zijn - in een project alsook managers die zich willen verdiepen in de cultuur van IT projecten.

Docent : Samuel Verheye
 • Meer dan 30 jaar internationale ervaring in leiding van operationele teams, -processen, projectmanagement, kwaliteitsborging en – verbeterprocessen
 • Expert Operations voor de Orange Group in de regios Afrika, Midden Oosten en Azië (AMEA)
 • Prince2 gecertifieerd
 • ITIL v.3 gecertifieerd
 • Six Sigma Orange belt
 • Oprichter  “QualiPro” -  Sharing Experience

Formule 'In-house'

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: standaard inhoud zoals hiervoor vermeld
Aantal deelnemers: tot 3 deelnemers (bij meer dan 3 personen: ons contacteren)

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.
Uren schema: van 10h00 tot 17 h00
                          Deze urenregeling laat de deelnemers toe hun courante zaken  uit te voeren
                          De klant zorgt er echter voor dat de deelnemers niet worden gestoord tijdens de opleiding               

Prijs: 2 personen : 980 € (+21% BTW)
3e  persoon : + 220 €  (+21% BTW)
Meer dan 3 personen :ons contacteren
Deze prijs omvat de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd
Infrastructuur : een whiteboard  of een  flipchart dragen bij aan de kwaliteit van de opleiding.

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]

Opleiding 'op maat' in het bedrijf

Duur van de opleiding: een dag

Inhoud van de vorming: de inhoud van de hierin beschreven opleiding kan worden aangepast  volgens uw behoeften en op maat van uw situatie en verwachtingen. In dat geval zal de docent contact met u opnemen voor een onderhoud waar u uw wensen voorlegt teneinde de inhoud  op punt te stellen

Aantal deelnemers: vanaf 2 deelnemers zonder het quotum van 10 deelnemers te overschrijden teneinde een goede interactiviteit te garanderen.

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.

Prijs: Groep tot 10 personen  : 1700 € (+21% BTW)
In deze prijs zijn inbegrepen de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]