entete


Terug

Home NL

Home FR


 


Opleiding voor kaders en medewerkers

Tijdsbeheer en persoonlijke organisatie

Meer dan 90 vindingen om uw tijd doeltreffend te beheren!

Nuttige informatie : Formule 'In-house'
  'Op maat' in het bedrijf


Doelstelling
Aan de deelnemers de mogelijkheid te geven om:
1. Meer activiteiten van betere kwaliteit bin minder tijd te bverwezenlijken.
2. De lange termijnprojecten niet steeds te verdagen maar ze in hun dagelijkse planning te integreren.
3. Betrouwbaarder tezijn wat betreft hun afspraken.
4. Stress te wijten aan permanente werkdruk en de verscheidenheid van activiteiten te verminderen.

Inhoud
 1. De basisprincipes van het tijdsbeheer
  • De trap
   Hoe de vooruitgang van de lange termijn projecten in de dagelijkse dringende taken te integreren?
  • De wet van Parkinson – Zonder limieten, ontsnapt de tijd
   Hoe de uitvoeringstijd van bepaalde taken in te perken?
  • Een begonnen activiteijd moet beïndigd worden
   Telkens een activiteit onderbroken wordt verliezen we tijd en concentratie door de realisatie van de nieuwe activiteit. Hoe deze onderbrekingen te beheren?
  • De Pareto regel
   Waar bevinden zich onze grootste tijdsvreters en hoe ze te verminderen?
 2. Persoonlijke diagnose
  • Leer jezelf kennen en doe er wat aan!
   Wat ga ik doen met de gewonnen tijd?
 3. Het beheren van ons brein
  • Het productive brein
   Hoe de concentratie te verbeteren en de stress te verminderen bij het uitvoeren van onze dagelijkse taken?
  • Het selectieve brein
   Hoe zich voorbereiden en de onderbrekingen in de lange termijntaken te vermijden?
 4. Het beheren van de binnenkomende informatie en het houden van een agenda
  • Binnenkomende informatie
   • Wat te doen met de papierberg op uw bureau?
   • Wat te doen met de stapel e-mails in uw inbox?
  • De agenda
   Hoe een agenda (papier of electronisch) gebruiken om niets meer te vergeten, zijn afspraken na te komen en lange termijnsprojecten te plannen?
 5. Tijdsbeheer en de baas
  • De relatie medewerker – verantwoordelijke
   De elementen die er voor zorgen dat een verantwoordelijke zin heeft met zijn medewerkers samen te werken (samenvatting van een enquete uitgevoerd bij 5.000 Europese managers)
  • Persoonlijke diagnose
   Wat kan ik verbeteren in de relatie met mijn verantwoordelijke in het kader van tijdsbeheer?
 6. Actie plan en opvolging
  Op het einde van de dag zal elke deelnemer zijn eigen actieplan samenstellen gespreid over verschillende maanden.

Doelgroep
 • Personen die regelmatig meer dan 8 uur per dag werken.
 • Personen die dikwijls onderbroken worden in hun activiteiten.
 • Personen die moeilijkheden ondervinden om lange termijnprojectecten met hun dagelijkse activiteiten te verenigen.

Animator : F. van Kan
 • Licentiaat Economische en Financiële Wetenschappen
 • Gecertificeerde in Transactionele Analyse, NLP, Hypnose, Systeemleer, en Pedagogie
 • Kaderfuncties in bank en textielsector
 • Trainer en coach sinds 1987
 • Ervaring in de secundaire sector (automobiel, chemie, metaal, bouw, farmaceutica, elektriciteit) en dienstensector (bank, verzekeringen, ziekenfondsen, interim, distributie)

Formule 'In-house'

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: standaard inhoud zoals hiervoor vermeld
Aantal deelnemers: tot 3 deelnemers (bij meer dan 3 personen: ons contacteren)

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.
Uren schema: van 10h00 tot 17 h00
                          Deze urenregeling laat de deelnemers toe hun courante zaken  uit te voeren
                          De klant zorgt er echter voor dat de deelnemers niet worden gestoord tijdens de opleiding               

Prijs: 2 personen : 980 € (+21% BTW)
3e  persoon : + 220 €  (+21% BTW)
Meer dan 3 personen :ons contacteren
Deze prijs omvat de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd.
Infrastructuur : een whiteboard  of een  flipchart dragen bij aan de kwaliteit van de opleiding.

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]

Opleiding 'op maat' in het bedrijf

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: de inhoud van de hierin beschreven opleiding kan worden aangepast  volgens uw behoeften en op maat van uw situatie en verwachtingen. In dat geval zal de docent contact met u opnemen voor een onderhoud waar u uw wensen voorlegt teneinde de inhoud  op punt te stellen
Aantal deelnemers: vanaf 2 deelnemers zonder het quotum van 10 deelnemers te overschrijden teneinde een goede interactiviteit te garanderen.

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.

Prijs: Groep tot 10 personen  : 1700 € (+21% BTW)
In deze prijs zijn inbegrepen de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd.
Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]