entete


Terug

Home NL

Home FR


 


Eéndaagse opleiding voor kaderleden en bedrijfsleiders

Bedrijfsstrategie: steun voor strategische besluitvorming

Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om "strategische beslissingen"
te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving

Nuttige informatie : Formule 'In-house'
  'Op maat' in het bedrijf


Bevindingen
Bedrijfsstrategie heeft in de afgelopen twintig jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt. Meestal beschouwd in termen van bedrijfseconomie, management, en ook marketing, heeft deze evoluerende discipline nu haar plaats verworven in de managementwetenschappen. Op het vlak van Business strategy is het centrale thema de relatie, de samenhang tussen de strategische positionering en concurrentievoordeel. De theoretische ontwikkelingen op dit gebied hebben de neiging om meer en meer te vertrouwen op de competenties van het bedrijf, in plaats van op de kenmerken van het ondernemingsklimaat. Op het Corporate Strategy niveau zal men kwesties aangaande het industriebeleid en de globalisering van de markten verder integreren. Het is hetzelfde voor de morele, ethische en ecologische dimensies.

Doelstelling

De strategische missie van het kaderlid of de bedrijfsleider is complex en veelzijdig: strategische keuzes van de onderneming uitstippelen, de concurrentiepositie verdedigen en versterken, het beleggingsbeleid bepalen om de duurzaamheid van de onderneming te garanderen, de werkprocessen herbekijken, de externe mogelijkheden (fusie / overname) integreren, …

De pragmatische aanpak van de opleiding zal het kaderlid of de bedrijfsleider daadwerkelijk helpen de tools te ontdekken en te gebruiken om tot een "strategische beslissing" te komen in een onstabiele en onzekere hedendaagse omgeving! Meer bepaald zal het beslissers een scherp en systematisch denkkader geven om de beste strategische keuzes te maken voor de toekomst van hun bedrijf.

Inhoud van de opleiding
 • De strategische route van het bedrijf: de criteria van de “7 vragen”
 • De verdediging van een verdedigbare duurzaam concurrentievoordeel.
 • De definitie van het slagveld, in combinatie met de concurrentiepositie van het bedrijf.
 • De strategische logica waaraan het bedrijf moet voldoen om de duurzaamheid ervan te waarborgen.
 • De definitie van een geschikte beleidslijn, op basis van de verschillende alternatieven die bindend zijn voor de vennootschap; namelijk:
  • Investeren om de groei en de toekomstige winsten te waarborgen?
  • De operationele resultaten maximaliseren / winstgevend maken op een selectieve wijze?
  • Desinvesteren of de verkoop van het bedrijf?
 • Het bedrijf “heruitvinden” en de bedrijfs- en werkprocessen herbekijken (business re-engeneering).

Opvolging van de opleiding - Coaching op maat
De opleiding kan worden uitgebreid met een persoonlijke coaching om de deelnemer in staat te stellen de gegevens van zijn situatie te integreren. (Contactpersoon om de voorwaarden te kennen en de modaliteiten te bespreken van de interventie - Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13).

Doelgroep
Kaderleden & bedrijfsleiders.

Docent : Gilbert Certijn
 • Internationaal Directeur Human Resources en Total Quality Management in een dienstverlenend bedrijf op Europees niveau (10 jaar).
 • Partner in een adviesbureau op het gebied van bedrijfsorganisatie (3 jaar).
 • ISO 9001 docent voor ICHEC Enterprise (7 jaar).
 • Docent Human Resource Management voor de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Brussel (4 jaar).
 • Managing Partner van een trainingsbedrijf gespecialiseerd in leiderschap, management, key account management, verkoop en service. (sinds 2005).

Formule 'In-house'

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: standaard inhoud zoals hiervoor vermeld
Aantal deelnemers: tot 3 deelnemers (bij meer dan 3 personen: ons contacteren)

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.
Uren schema: van 10h00 tot 17 h00
                          Deze urenregeling laat de deelnemers toe hun courante zaken  uit te voeren
                          De klant zorgt er echter voor dat de deelnemers niet worden gestoord tijdens de opleiding               

Prijs: 2 personen : 980 € (+21% BTW)
3e  persoon : + 220 €  (+21% BTW)
Meer dan 3 personen :ons contacteren
Deze prijs omvat de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd
Infrastructuur : een whiteboard  of een  flipchart dragen bij aan de kwaliteit van de opleiding.

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]

Opleiding 'op maat' in het bedrijf

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: de inhoud van de hierin beschreven opleiding kan worden aangepast  volgens uw behoeften en op maat van uw situatie en verwachtingen. In dat geval zal de docent contact met u opnemen voor een onderhoud waar u uw wensen voorlegt teneinde de inhoud  op punt te stellen
Aantal deelnemers: vanaf 2 deelnemers zonder het quotum van 10 deelnemers te overschrijden teneinde een goede interactiviteit te garanderen.

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.

Prijs: Groep tot 10 personen  : 1700 € (+21% BTW)
In deze prijs zijn inbegrepen de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]