entete


Terug

Home NL

Home FR


 


Eéndaagse opleiding voor kaderleden en bedrijfsleiders

Trainingsprogramma voor een milieuaudit

De methodologie van een milieuaudit beheersen!

Nuttige informatie : Formule 'In-house'
  'Op maat' in het bedrijf


Bevindingen

De ontwikkeling van een milieuzorgsysteem is een investering waarvan de effectiviteit moet worden gevolgd op een regelmatige basis om te beoordelen of het systeem nog altijd operationeel is en voldoet aan de behoeften van de gebruikers en de eisen van de referentienormen.

Doelstellingen

De training is bedoeld om de milieuaudit methodologie in kaart te brengen, de beperkingen ervan te beschouwen en de middelen die nodig zijn om de beste resultaten te krijgen voor alle betrokken partijen te brengen. De thema’s die behandeld worden plaatsen de deelnemers in de rol van interne auditors belast met een milieuaudit in de verschillende activiteitssectoren van hun bedrijf.
De deelnemers worden uitgenodigd om hun eigen ervaringen te delen en de ter sprake gebrachte thema’s te bepleiten. Het doel van deze cursus is om een gestructureerd  antwoord te geven op de volgende twee vragen:

 • Hoe een effectief milieuaudit systeem te implementeren en te handhaven?
 • Hoe de rol van de milieuauditor effectief uitvoeren en de audits van het milieuzorgsysteem met succes voltooien?

Inhoud van de opleiding
 1. Inhoud en tijdsschema van de interne audits
  • Inhoud van de audit
  • Tijdsschema van de audit
  • Selectie en opleiding van interne auditoren
 2. Voorbereiding van milieuaudits
  • Overweging van de grondbeginselen van de ISO 14001 norm
  • Inventarisatie van de gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding van de audit
  • De logica van de voorbereiding
 3. Uitvoering van de milieuaudits
  • Controle van tijd en plaats
  • Ethische en professionele regels van de auditor
  • Zoeken naar verbeteringen van het beheer van de beperkingen van de milieueisen
  • Case study
 4. Redactie van de documenten betreffende de milieuaudits
 5. Procedures en instructies van de milieuaudits
  • Rapporten van de non-conformiteiten
  • Rapporten van de milieuaudits
  • Samenvatting van de milieuaudits
  • Slotbijeenkomst

Opvolging van de opleiding - Coaching op maat
De opleiding kan worden uitgebreid met een persoonlijke coaching om de deelnemer in staat te stellen de gegevens van zijn situatie te integreren. (Contactpersoon om de voorwaarden te kennen en de modaliteiten te bespreken van de interventie - Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13).

Doelgroep
 • De milieu coördinator,
 • De huidige en toekomstige interne auditoren van het milieuzorgsysteem,
 • De interne kwaliteitsauditoren die zich geroepen voelen om het milieuzorgsysteem, al dan niet geïntegreerd, te auditeren,
 • De kaderleden en verantwoordelijken die hun kennis willen bijschaven aangaande een milieuzorgsysteem en de milieuaudit

Docent : Gilbert Certijn
 • Internationaal Directeur Human Resources en Total Quality Management in een dienstverlenend bedrijf op Europees niveau (10 jaar).
 • Partner in een adviesbureau op het gebied van bedrijfsorganisatie (3 jaar).
 • ISO 9001 docent voor ICHEC Enterprise (7 jaar).
 • Docent Human Resource Management voor de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Brussel (4 jaar).
 • Managing Partner van een trainingsbedrijf gespecialiseerd in leiderschap, management, key account management, verkoop en service. (sinds 2005).

Formule 'In-house'

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: standaard inhoud zoals hiervoor vermeld
Aantal deelnemers: tot 3 deelnemers (bij meer dan 3 personen: ons contacteren)

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.
Uren schema: van 10h00 tot 17 h00
                          Deze urenregeling laat de deelnemers toe hun courante zaken  uit te voeren
                          De klant zorgt er echter voor dat de deelnemers niet worden gestoord tijdens de opleiding               

Prijs: 2 personen : 980 € (+21% BTW)
3e  persoon : + 220 €  (+21% BTW)
Meer dan 3 personen :ons contacteren
Deze prijs omvat de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd
Infrastructuur : een whiteboard  of een  flipchart dragen bij aan de kwaliteit van de opleiding.

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]

Opleiding 'op maat' in het bedrijf

Duur van de opleiding: een dag
Inhoud van de vorming: de inhoud van de hierin beschreven opleiding kan worden aangepast  volgens uw behoeften en op maat van uw situatie en verwachtingen. In dat geval zal de docent contact met u opnemen voor een onderhoud waar u uw wensen voorlegt teneinde de inhoud  op punt te stellen
Aantal deelnemers: vanaf 2 deelnemers zonder het quotum van 10 deelnemers te overschrijden teneinde een goede interactiviteit te garanderen.

Plaats : in uw lokalen of andere locatie door u voorzien.

Prijs: Groep tot 10 personen  : 1700 € (+21% BTW)
In deze prijs zijn inbegrepen de documentatie en de verplaatsing van de docent in België

Documentatie : de documentatie zal voor de cursus per e-mail worden doorgestuurd

Contactpersoon : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13

De volledige voorstelling downloaden (formaat pdf) (formaat word)

[Zich on-line inschrijven]